Tak   help
Tak
 
 
Wyników: 420
Wprowadź firmę
Nazwa firmy: ATM SA
Województwo: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie, małopolskie
Miasto: Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Kraków
Branża: IT/High Tech
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
ATM S.A. jest polską spółką giełdową — nasze akcje są od września 2004 roku notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol: ATM). Głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele. Spółka jest znana w Polsce jako właściciel i operator ogólnopolskiej sieci ATMAN — jest liderem szerokopasmowej transmisji danych, oferującym usługi dostępu do Internetu, kolokacji, hostingu, outsourcingu telekomunikacyjnego i innych zaawansowanych usług telekomunikacyjnych o dużej wartości dodanej. Głównymi odbiorcami usług i produktów ATM S.A. są klienci biznesowi, operatorzy telekomunikacyjni i instytucje o znaczących potrzebach telekomunikacyjnych. W skład grupy kapitałowej ATM S.A. wchodzi obecnie dziewięć spółek. Spółki zależne ATM świadczą usługi głównie w zakresie integracji systemów teleinformatycznych, specjalizując się: w projektowaniu i budowie sieci transmisji danych wraz z systemami do zarządzania i monitoringu sieci, w budowie centrów danych i złożonych systemów informatycznych oraz w produkcji i wdrażaniu oprogramowania aplikacyjnego. Przez lata działalności każdy z podmiotów grupy zyskał cenne doświadczenia i uznaną pozycję w swoim segmencie usług i oferowanych produktów. Wyjątkowa wartość oferty grupy kapitałowej ATM S.A. polega jednak na połączeniu umiejętności budowania sprawnej infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej oraz uzupełniania jej o niezbędne oprogramowanie „szyte na miarę”.
Adres głównej siedziby: 04-186 , ul. Grochowska 21a, Warszawa   E-mail: praca@atm.com.pl   Telefon: 22 51 56 222
Nazwa firmy: Indykpol
Województwo: Cała Polska
Miasto: Wszystkie
Branża: Inne
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Jesteśmy największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych, posiadamy 20% udział w tym segmencie rynku. Od kilkunastu lat jesteśmy również liderem Grupy Kapitałowej. Tworzymy najbardziej rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów. Nasza strategia rozwoju zakłada stały wzrost potencjału produkcyjnego oraz tworzenie pionowo zintegrowanej organizacji. Posiadamy najlepiej rozwiniętą w branży drobiarskiej i mięsnej własną bazę surowcową - własne fermy dostarczają około 20% surowca przetworzonego przez Spółkę.
Adres głównej siedziby: 10 - 370 , ul. Jesienna 3, Olsztyn   E-mail: info@indykpol.com.pl   Telefon: (89) 52 62 222
Nazwa firmy: Agora SA
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: Media
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Agora i \"Gazeta Wyborcza\" powstały przed wyborami do parlamentu w 1989 r. \"Gazeta\" stała się pierwszym niezależnym dziennikiem w kraju, a Agora wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Od 1999 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Adres głównej siedziby: 00-732 , Czerska 8/10, Warszawa   E-mail: rekrutacja@agora.pl   Telefon: 22 555 60 00
Nazwa firmy: Software Mind
Województwo: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie
Miasto: Kraków, Warszawa, Rzeszów
Branża: IT/High Tech
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Profil: Software Mind S.A. to innowacyjna, globalnie działająca firma typu software house, dostarczająca najwyższej jakości własne produkty i usług IT dla firm z sektora telekomunikacyjnego, finansowo-bankowego i energetycznego.
Adres głównej siedziby: 31-231 , Bociana 22A, Kraków   E-mail: careers@softwaremind.pl   Telefon: 12 252 34 00
Nazwa firmy: Qumak-Sekom SA
Województwo: mazowieckie, małopolskie
Miasto: Warszawa, Kraków
Branża: IT/High Tech, Telekomunikacja
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Qumak-Sekom SA jest jednym z czołowych integratorów polskiego rynku teleinformatycznego. Firma, mająca już ćwierć wieku doświadczeń, powstała - w dzisiejszej postaci - w roku 2002, w wyniku połączenia dwóch liczących się w Polsce firm integracyjnych o wieloletniej tradycji: Qumak International z Krakowa oraz Sekom z Warszawy. Od roku 2006 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Adres głównej siedziby: 00-807 , Al. Jerozolimskie 94, Warszawa   E-mail: qumak@qumak.pl   Telefon: 022 519 08 00
Nazwa firmy: Orlen Gaz
Województwo: mazowieckie, Cała Polska
Miasto: Warszawa, Wszystkie
Branża: Energetyka/Paliwa
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Jesteśmy największą polską firmą, działającą na rynku gazu płynnego od 1995 roku. Zajmujemy się sprzedażą i dystrybucją najwyższej jakości produktów: propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Nasz gaz spełnia wymogi polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589. Jego jakość potwierdzają specjalne certyfikaty. Zarządzamy dużymi, optymalnie zlokalizowanymi rozlewniami i tysiącami punktów sprzedaży LPG. Od 2008 r. możemy pochwalić się też nowoczesnym Terminalem Morskim LPG w Szczecinie. Tak zorganizowana sieć dystrybucyjna wraz ze sprawnie działającym zespołem konsultantów i doradców gwarantuje naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie dostaw gazu luzem i w butlach, montażu oraz dzierżawy instalacji autogazowych i przemysłowych. Naszym Klientom oferujemy wysokiej jakości produkt, terminowość i niezawodność dostaw, solidny serwis oraz bezpieczeństwo i wygodę, a także świadomość użytkowania prawdziwie ekologicznego źródła energii.
Adres głównej siedziby: 09-411 , ul. Zglenickiego 46a, Płock   E-mail: orlengaz@orlengaz.pl   Telefon: 024 364 75 00
Nazwa firmy: ICP
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: IT/High Tech, Telekomunikacja
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
W ciągu całej swojej historii, obejmującej trzy dekady, ICP ewoluowała od zorientowanej na usługi grupy telekomunikacyjnej do największej europejskiej sieci akceptacji płatności, świadczącej usługi w 19 krajach. Z biegiem czasu cele grupy uległy zmianie; zamierzeniem ICP stało się, bowiem zbudowanie paneuropejskiej sieci płatności, która umożliwiałaby szybsze i prostsze rozwiązania płatnicze.
Adres głównej siedziby: 02-672 , ul. Domaniewska 37, Warszawa   E-mail: operacyjny@icp-polska.pl   Telefon: +48 (0) 22 337 8 337
Nazwa firmy: Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Branża: Medycyna/Farmacja, Administracja państwowa
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem medycznym, zajmującym się zarówno leczeniem operacyjnym, diagnostyką, jak i udzielaniem porad ambulatoryjnych. Jesteśmy jednym z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków leczących choroby naczyniowe. W naszym Szpitalu działa Regionalne Centrum Chorób Naczyń, w ramach którego funkcjonuje Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej oraz Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń. Ośrodek prowadzi również Oddział Chirurgii Ogólnej,oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii, na którym realizowane jest leczenie szpitale i ambulatoryjne. W ramach Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia, zapewniamy kompleksowe leczenie diagnostyczne (badania i pobyty diagnostyczne), porady w niemal wszystkich specjalnościach, zabiegi ambulatoryjne oraz zabiegi operacyjne. Kadra lekarska naszego Szpitala to zespół lekarzy o najwyższych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w swojej dziedzinie. Operujący u nas specjaliści są jednymi z najbardziej doświadczonych w Polsce w wykonywaniu operacji endoskopowych. Personel medyczny szpitala odznacza się wysokim profesjonalizmem, jak i serdecznym ciepłym podejściem do chorych, co wielokrotnie jest podkreślane przez chorych i ich rodziny.
Adres głównej siedziby: 31-061 , ul. Trynitarska 11, Kraków   E-mail: kadry@bonifratrzy.krakow.pl   Telefon: 12 37 97 100
Nazwa firmy: Alior Bank SA
Województwo: mazowieckie, Cała Polska
Miasto: Warszawa, Wszystkie
Branża: Bankowość
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Centrala banku znajduje się w Warszawie, natomiast jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie. Alior Bank w krótkim czasie zbudował szeroką sieć dystrybucji. W lutym 2011 roku Klienci obsługiwani byli w 200 oddziałach własnych oraz ponad 100 placówkach Alior Partner, a także w 8 centrach biznesowych. Do końca 2011 r. Bank planuje otworzyć 100 placówek partnerskich - Alior Partner. Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Adres głównej siedziby: 00-807 , Al. Jerozolimskie 94, Warszawa   E-mail: rekrutacja@alior.pl   Telefon: 22 555 23 23
Nazwa firmy: Stalprodukt SA
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Branża: Przemysł Maszynowy/Metalowy
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną, rozwiniętą sieć dystrybucji wyrobów hutniczych. Tworzą ją składy handlowe i biura w kilkunastu miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe Stalproduktu podporządkowane są spółce Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. Razem z kilkoma spółkami zależnymi o profilu produkcyjnym wchodzi ona w skład Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A.
Adres głównej siedziby: 32-700 , ul.Wygoda 69, Bochnia   E-mail: market@stalprodukt.com.pl   Telefon: 14/ 615 10 00
Nazwa firmy: Demo Effective Launching
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Branża: Doradztwo /Audyt/Usługi biznesowe
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Demo realizuje działania z pół ATL, BTL, NEW MEDIA i produkcja. W działaniach wspiera się unikalnymi, wypracowanemu dzięki własnemu know-how narzędziami, które stanowią o przewadze konkurencyjnej.
Adres głównej siedziby: 30-114 , Flisacka 3a, Kraków   E-mail: rekrutacja@demo.com.pl   Telefon: 12 422 65 48
Nazwa firmy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: Administracja państwowa
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających organizację dotychczasowych gmin warszawskich, dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie niesprzecznym z ustawą o ustroju m.st. Warszawy. Częścią Urzędu właściwą dla dzielnicy jest urząd dzielnicy. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są biura oraz Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, których właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę (biura mogą nosić inną nazwę rodzajową, pod warunkiem określenia jej w Regulaminie). Podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędów dzielnic są wydziały dla dzielnicy (w uzasadnionych przypadkach, w miejsce wydziału dla dzielnicy, można utworzyć zespół dla dzielnicy, samodzielne jedno- lub wieloosobowe stanowisko pracy dla dzielnicy). Pracą Urzędu kieruje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, członków zarządów dzielnic i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu. Zapewnienie sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu należy do Sekretarza.
Adres głównej siedziby: 00-251 , pl. Bankowy 3/5, Warszawa   E-mail:    Telefon: 800 707 047
Nazwa firmy: Danone
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: FMCG
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Misją Danone jest dbanie o zdrowie jak największej liczby ludzi. To szczególna odpowiedzialność. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do wysokiej jakości naszych produktów. Humanizm, Otwartość, Bliskość i Entuzjazm to wartości, które definiują nasz stosunek do konsumentów, klientów, dostawców i pracowników. Określają nasze podejście do pracy, do otoczenia, do kontaktów międzyludzkich.
Adres głównej siedziby: 01-103 , ul. Redutowa 9/23, Warszawa   E-mail: danone@danone.pl   Telefon: (022) 86 08 200
Nazwa firmy: Pesa SA
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Branża: Przemysł Maszynowy/Metalowy, Automotive
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA to firma oparta na historycznie ugruntowanej marce, mającej swój początek w słynnych w całej Europie Królewskich Głównych Warsztatach Naprawczych Kolei, powstałych w 1851 roku, funkcjonujących po II wojnie światowej jako ZNTK Bydgoszcz. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz to firma o dużym potencjale intelektualnym i wytwórczym. Wiele certyfikatów i świadectw uznaniowych posiadanych przez firmę daje szerokie możliwości budowy i naprawy różnorodnego taboru szynowego.
Adres głównej siedziby: 85-082 , ul. Zygmunta Augusta 11, Bydgoszcz   E-mail: nk@pesa.pl   Telefon: (+48 52) 33 91 104
Nazwa firmy: Telewizja N
Województwo: mazowieckie, małopolskie
Miasto: Warszawa, Kraków
Branża: Media
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Telewizja nowej generacji n to najnowocześniejsza polska cyfrowa platforma satelitarna i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Telewizja n jest jedyną polską platformą satelitarną oferującą wszystkim swoim Abonentom wysokiej klasy dekodery HD. Platforma n oferuje też – bez dodatkowych opłat - najbogatszą na polskim rynku satelitarnym ofertę kanałów w jakości High Definition. Platforma n jako pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie środkowo - wschodniej umożliwiła dostęp do takich usług jak nagrywanie wybranych pozycji programowych (PVR), dostęp do biblioteki filmów i programów na życzenie (VOD). Telewizja n to również premierowe na polskim rynku kanały telewizyjne, takie jak: MGM, Discovery Historia, Discovery HD, Baby TV, oraz autorskie projekty - kanały: Wojna i Pokój, nSport HD. Telewizja nowej generacji n oferuje również innowacyjne usługi: nPortal – zbiór popularnych serwisów internetowych dostępnych z poziomu dekodera, nRadio z ponad 300 stacjami radiowymi, zdalne ustawianie listy nagrań, elektroniczny dokument sprzedaży i wiele, wiele innych funkcji i udogodnień. ITI Neovision jest częścią Grupy TVN – największej prywatnej grupy medialnej w Polsce.
Adres głównej siedziby: ,    E-mail:    Telefon:
Nazwa firmy: Netia
Województwo: mazowieckie, Cała Polska
Miasto: Warszawa, Wszystkie
Branża: Telekomunikacja
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Netia ma stałe i dominujące miejsce na polskim rynku telekomunikacyjnym. Świadczą o tym osiągnięcia firmy oraz konsekwentnie realizowana strategia.
Adres głównej siedziby: 02-677 , ul. Taśmowa 7A, Warszawa   E-mail: rekrutacja2@netia.pl   Telefon:
Nazwa firmy: PKP Informatyka
Województwo: mazowieckie, zachodniopomorskie, pomorskie, śląskie, lubelskie, dolnośląskie, łódzkie
Miasto: Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Lublin, Wrocław, Sosnowiec, Łódź
Branża: IT/High Tech
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
PKP Informatyka spółka z o.o. powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia Centrum Informatyki Kolejnictwa (CIK) i obecnie wchodzi w skład Grupy PKP. Naszymi niewątpliwymi atutami są: profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie, znajomość specyfiki rynku transportowego oraz stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych.
Adres głównej siedziby: 02-305 , Aleje Jerozolimskie 140 Warszawa   E-mail: pkpik@pkpik.pl   Telefon: (22) 474 39 61
Nazwa firmy: Mercus
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Branża: Handel i usługi, Transport i Logistyka, Przemysł Maszynowy/Metalowy
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne \"Mercus\" sp. z o.o. w Polkowicach powstało 1 października 1991 r., jako spółka joint-venture z i nicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie i FLT -Metall HmbH w Dűsseldorfie. Stosownie do z mieniających się warunków ekonomicznych i potrzeb rozwojowych Spółki, w latach kolejnych następowały z miany w strukturze właścicielskiej. Obecnie Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., i jej właścicielem jest KGHM Polska Miedź S.A.
Adres głównej siedziby: 59-101 , ul. Kopalniana 11, Polkowice   E-mail: mercus@mercus.com.pl   Telefon: 076 724 81 10
Nazwa firmy: Elektrobudowa SA
Województwo: śląskie, Cała Polska
Miasto: Katowice, Wszystkie
Branża: Budownictwo i nieruchomości
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
ELEKTROBUDOWA SA świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Działalność Spółki skupia się także na produkcji urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. ELEKTROBUDOWA SA brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu na świecie.
Adres głównej siedziby: 40-246 , ul. Porcelanowa 12, Katowice   E-mail: elbudowa@elbudowa.com.p   Telefon: (032) 259 01 00
Nazwa firmy: Pfizer
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: Medycyna/Farmacja
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Od ponad 150 lat firma Pfizer jest obecna na światowym rynku ochrony zdrowia. Od 50 lat leki Pfizer dostępne są w Polsce. Korzystając z menu bocznego po lewej stronie ekranu dowiedzą się Państwo więcej na temat firmy Pfizer na świecie, jej historii, działalności w Polsce, oraz poznają Państwo kierownictwo Pfizer Polska.
Adres głównej siedziby: 02-676 , ul. Postępu 17B, Warszawa   E-mail: warsaw.office@pfizer.com   Telefon: (22) 335 61 00
Nazwa firmy: Kopex S.A.
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Branża: Przemysł Maszynowy/Metalowy
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Grupa Kopex oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest cenionym i uznanym producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. Elastyczności oferty Grupy Kopex dowodzi możliwość realizacji zamówienia zgodnie ze ściśle określonymi, indywidualnymi wymaganiami kontrahenta. Grupę Kopex współtworzy ponad 50 firm. Grupa wykorzystuje specjalistyczne możliwości swoich spółek, które wzajemnie się uzupełniają w realizacji projektów.
Adres głównej siedziby: 40-172 , ul. Grabowa 1, Katowice   E-mail: praca@kopex.com.pl   Telefon: (32) 6047000
Nazwa firmy: Solaris Bus & Coach SA
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Branża: Automotive
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Solaris Bus & Coach to polska firma rodzinna. Założyciel firmy Krzysztof Olszewski 15 lat zbierał doświadczenia w branży autobusowej, piastując kierownicze stanowiska w fabryce Neoplan w Niemczech. Wprowadzając w 1994 roku pierwszy niskopodłogowy autobus na polski rynek stał się pionierem w branży. Dwa lata później Krzysztof Olszewski wraz z żoną Solange otworzył własną fabrykę autobusów w podpoznańskim Bolechowie. Od początku produkcji opuściło ją już ponad 7000 autobusów.
Adres głównej siedziby: 62-005 , ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle   E-mail: office@solarisbus.com   Telefon: +48 61 66 72 333
Nazwa firmy: Trigon
Województwo: małopolskie, mazowieckie
Miasto: Kraków, Warszawa
Branża: Bankowość
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
TRIGON to wiodąca, niezależna firma bankowości inwestycyjnej działająca na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej od 1989 roku. TRIGON tworzy ponad 100 profesjonalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance.
Adres głównej siedziby: 31-545 , Mogilska 65, Kraków   E-mail: rekrutacja@trigon.pl   Telefon: 12 38 48 058
Nazwa firmy: Energomontaż - Południe SA
Województwo: śląskie, Cała Polska
Miasto: Katowice, Wszystkie
Branża: Budownictwo i nieruchomości
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Energomontaż - Południe SA działa od 59 lat na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego oraz przemysłowego. Wiodącą działalnością firmy są usługi w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Podstawową działalność uzupełniają projekty deweloperskie, usługi specjalistycznych ośrodków oraz produkcja spawanych konstrukcji stalowych. Głównymi odbiorcami usług i wyrobów Spółki są: energetyka zawodowa i przemysłowa, huty, koksownie, zakłady chemiczne, zakłady przemysłu spożywczego. Opierając się na tradycji i zdobytym doświadczeniu, Spółka stale rozwija technologie montażu współpracując z renomowanymi partnerami. O pozycji firmy na rynku świadczy ponad 200 obiektów energetycznych zrealizowanych w kraju i na świecie o łącznej mocy ponad 15.000 MW. Na swojej liście referencyjnej firma ma obiekty zrealizowane w 28 krajach świata.
Adres głównej siedziby: 40-951 , Mickiewicza 15, Katowice   E-mail: praca@energomontaz.pl   Telefon: 32 200 82 34
Nazwa firmy: NTT System SA
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: IT/High Tech
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
NTT System jest największym w kraju producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Funkcjonując na rynku IT od ponad 20 lat, NTT System jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich przedsiębiorstw w tej branży. Firma, która powstała w Singapurze, w połowie lat 80-tych, przeszła charakterystyczną dla większości firm tego sektora drogę od małej spółki do nowoczesnego, wielo-oddziałowego przedsiębiorstwa. W kwietniu 2007 r. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Adres głównej siedziby: 05-077 , ul. Trakt Brzeski 89, Warszawa   E-mail: praca@dzp.ntt.pl   Telefon: (0-22) 773 62 00
Nazwa firmy: Budimex SA
Województwo: mazowieckie, Cała Polska
Miasto: Warszawa, Wszystkie
Branża: Budownictwo i nieruchomości
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Budimex to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Istniejemy od 40 lat, a nasze realizacje można spotkać w kilkudziesięciu krajach na trzech kontynentach. Dziś koncentrujemy swoją działalność na dynamicznie rozwijającym się rynku polskim. Do każdej realizowanej inwestycji podchodzimy z wielką troską, szanujemy środowisko naturalne i przestrzegamy zasad etyki, bo wiemy, że nasza praca wpływa na życie następnych pokoleń. Dbamy o satysfakcję klientów i komfort użytkowników. Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Naszym pracownikom zapewniamy bogaty program szkoleń oraz pracę nad różnorodnymi projektami, dzięki którym mogą zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. To wszystko osiągamy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalizmowi i umiejętności planowania. Wspólną przyszłość budujemy dosłownie w postaci domów, biurowców, terminali lotniczych, autostrad, obiektów przemysłowych i handlowych. Zmieniając otoczenie, zmieniamy przyszłość na lepsze.
Adres głównej siedziby: 01-040 , ul. Stawki 40 Warszawa   E-mail: rekrutacja@budimex.pl    Telefon: (22) 623 64 44
Nazwa firmy: NG2
Województwo: Cała Polska
Miasto: Wszystkie
Branża: Handel i usługi
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu na koniec grudnia 2010 roku Grupa NG2 dysponowała siecią 703 placówek sklepowych, w tym: 273 salonów CCC, 45 salonów CCC w Republice Czeskiej, 49 butików Quazi, 213 sklepów Boti, salonów franczyzowych CCC 61 i 62 sklepów franczyzowych Boti.
Adres głównej siedziby: 59-101 , ul. Strefowa 6, Polkowice   E-mail: ng2@ng2.pl   Telefon: +48 76 845 84 00
Nazwa firmy: RWE Polska SA
Województwo: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, Cała Polska
Miasto: Warszawa, Wrocław, Katowice, Wszystkie
Branża: Energetyka/Paliwa
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zatrudnia 70 tysięcy osób, zaopatruje 16 milionów klientów w energię elektryczną i 8 milionów klientów w gaz. RWE jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii. Obecne jest także w Europie Środkowej. Działa nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Największymi firmami należącymi do RWE w Polsce są RWE Polska – spółka odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię około 900 tysiącom klientów oraz firma RWE Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Do 2015 roku RWE planuje uruchomienie farm wiatrowych o mocy 300 megawatów na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce.
Adres głównej siedziby: 00-347 , ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa   E-mail:    Telefon: (22) 821 3111
Nazwa firmy: EGIS Polska
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Branża: Medycyna/Farmacja
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
EGIS Pharmaceuticals PLC jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych w Europie Centralnej. Do głównej działalności firmy należy produkcja leków oraz aktywnych składników farmaceutycznych, badania i rozwój w dziedzinie farmacji, sprzedaż produktów końcowych i aktywnych składników farmaceutycznych. Produkcja leków Dwa spośród trzech naszych zakładów produkcyjnych znajdują się w Budapeszcie. Jeden z nich znajduje się w naszej siedzibie głównej przy ul. Keresztúri, gdzie produkowane są tabletki oraz aktywne składniki farmaceutyczne, drugi zakład znajduje się przy ulicy Bökényföldi i obejmuje zakład wtryskujący oraz pakowalnię, jak również magazyny. W naszym trzecim zakładzie, znajdującym się w Körmend, produkowane i pakowane są tabletki, maści, czopki, roztwory, syropy i aerozole. Nasz system produkcji spełnia zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania, przepisy węgierskiego Krajowego Instytutu Farmacji oraz przepisy amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków, najbardziej rygorystycznego organu w zakresie licencjonowania leków (FDA). Produkcja aktywnych składników farmaceutycznych Ważną częścią działalności firmy EGIS PLC (oraz jej poprzedników prawnych) jest produkcja aktywnych składników farmaceutycznych. Dzięki zgromadzonemu w ciągu ostatnich dziesięcioleci doświadczeniu, jak również stałej modernizacji zakładów, utrzymana została konkurencyjność produkcji aktywnych składników farmaceutycznych, co doskonale potwierdzają wyniki eksportu oraz pozytywne rezultaty oficjalnych krajowych i międzynarodowych kontroli. Obecnie w tej sferze działalności, przy zatrudnieniu około 650 ludzi, rocznie produkowanych jest 50 różnych aktywnych składników farmaceutycznych i ich półproduktów. Szeroka paleta produktów charakteryzuje się stopniowym ulepszaniem i zamianą poszczególnych produktów. Produkcja aktywnych składników farmaceutycznych w ostatnim czasie była w stanie pomyślnie sprostać wymogom gwarancji jakości, jak również ochrony środowiska naturalnego. Solidnie wyszkolenie oraz oddanie personelu w tej strategicznej sferze działalności jest ważnym elementem złożonej kultury pracy firmy EGIS. Badania i rozwój w dziedzinie farmacji Celem naszej działalności badawczej jest rozwój generycznych produktów farmaceutycznych, gwarantujących wysoki potencjał marketingowy, chemiczna synteza najbardziej zbliżonych do oryginalnych cząsteczek leku oraz analiza efektów farmakologicznych. Nasza działalność badawcza koncentruje się na lekach stosowanych przy leczeniu chorób układu krwionośnego, zaburzeń centralnego układu nerwowego, chorób układu oddechowego i pokarmowego. Na koniec roku obrotowego, który zakończył się 30 września 2007r., całkowita liczba rejestracji i autoryzacji marketingowych wyniosła 1810. Sprzedaż produktów końcowych oraz aktywnych składników farmaceutycznych EGIS PLC zajmuje drugą pozycję na rynku węgierskim pod względem ilości sprzedanych opakowań oraz czwartą pod względem przychodów ze sprzedaży. 65% naszych przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu. Nasze produkty są eksportowane głównie do regionów wschodnich, tj. Rosji, Europy Środkowo-Wschodniej oraz do krajów WNP. Sprzedaż w tych regionach stanowi aż 77% całkowitego eksportu. W przypadku krajów zachodnich, Francja i Wielka Brytania są głównymi odbiorcami wyrobów finalnych, a Stany Zjednoczone, Japonia oraz Brazylia to największe rynki dla naszych aktywnych składników farmaceutycznych.
Adres głównej siedziby: 01-797 , ul. Powązkowska 44C, Warszawa   E-mail:    Telefon: +48 22 32 60 400
Nazwa firmy: AmRest Coffee (Starbucks)
Województwo: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie
Miasto: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice
Branża: Handel i usługi
 
Link do ofert pracy: Kliknij by wejść
Zgłoś niedziałający link
pokaż więcej
Największa na świecie sieć kawiarni, działająca w 54 krajach i terytoriach zależnych. Jej głównym rynkiem są Stany Zjednoczone. Założona została w 1971 w Seattle w stanie Waszyngton. W 1987 przejęta przez Howarda Schultza. W 2009 na całym świecie zatrudniała 128 898 pracowników.
Adres głównej siedziby: 50-365 , pl. Grunwaldzki 25-27, Wrocław   E-mail: starbucks_info@amrest.eu   Telefon:
close
Podaj nam swoje dane aby otrzymać darmowe treści
 
 
 
 
 
 
 
Na podaną skrzynkę mailową otrzymasz e-mail z załączonym plikiem